Daugavpils novada pašvaldības darbinieku vasaras sporta un atpūtas svētki

2019. gada 7. jūnijā plkst. 14:00 Višķu stadionā notiks Daugavpils novada pašvaldības darbinieku vasaras sporta un atpūtas svētki. Sacensības organizē un vada novada Sporta nodaļa kopā ar Višķu pagasta pārvaldi un aģentūru “Taka” projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/070 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” ietvaros.

Sacensības notiks 8 sporta veidos + vadītāju trīscīņa.

Nolikums
Pieteikums (.pdf)
Pieteikums (.doc)

Par piedalīšanos sacensībās jāpaziņo novada domei pa tālr. 65422280 vai novada domes Sporta nodaļai pa tālr. 65476819, 25442507, e-pasts gunars.kucins@dnd.lv līdz šī gada 3. jūnijam.